Stęgosz ogrodzenie i panele DREWBET

ogrodzenie DREWBET ogrodzania łupane
kolor szaropiaskowy
wymiary elementów
słupek 38x38
słupek 38x22
podmurówka 38x22
fundamenty DREWBET

Panele i balkon typ LILY DREWBET