Skip to content
Menu

Model N06

N06

Charakterystyka

Model zbudowany z lameli poziomych o wymiarze 200, 100 oraz 50x20mm. Możliwy jest dowolny układ, ilość poszczególnych lameli oraz szczelina pomiędzy nimi.

Przęsło

Galeria